Amplasat în fostul pavilion de vânătoare din apropierea Castelului de la Macea, înfiinţat în anul 2011, acest muzeu vine să aducă în atenţia publicului pasiunea pentru vânătoare, care pe aceste meleaguri a avut un mare avânt pe vremea celor două familii nobiliare de la Macea, Cernovici şi Karolyi.

În acest muzeu sunt expuse numeroase trofee atât de mamifere cât şi de păsări:

  • din categoria vânatului nerăpitor cu păr: cerbul comun (Cervus elaphus), cerbul lopătar (Dama dama), căpriorul (Capreolus capreolus) şi mistreţul (Sus scrofa).
  • din categoria vânatului nerăpitor cu pene: fazanul (Phasianus colchicus), raţa mică (Anas crecca), prepeliţa (Coturnix coturnix), sitarul (Scolopax rusticola), stârcul purpuriu (Ardea purpurea) şi stârcul cenuşiu (Ardea cinerea).
  • din categoria vânatului răpitor cu pene: uliul păsărar (Accipiter nisus), şorecarul comun (Buteo buteo), ciuf de pădure (Asiootus).

Exemplarele expuse din această categorie au fost preparate în urmă cu mai mulţi ani, în prezent speciile respective fiind strict protejate prin Convenţia de la Berna.

Pe lângă trofee în muzeu sunt expuse panouri care redau imagini cu specii de vânat surprinse de aparatul de fotografiat în habitatul lor natural (imaginile surprind mai ales populaţiile de cerb lopătar de la Socodor), cuiburi de păsări (cioară de semănătură, coţofană, pupăză, dar şi diferite păsări mărunte), diferite obiecte utilizate în cinegetică, diferite obiecte de decor cu tematică vânătorească (porţelanuri, obiecte de birou, tablouri), precum şi lucrări de specialitate de referinţă.

Muzeul a fost înfiinţat cu sprijinul şi este susţinut în continuare de Departamentului de Inginerie şi Informatică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Informatică şi Inginerie a Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad.