Muzeul Botanic este amenajat în fostul pavilion de vânătoare din apropierea Castelului, pavilion care cuprinde şi Colecţia de seminţe, Herbarul şi două laboratoare de biologie vegetală.

în perioada ianuarie 2013 – noiembrie 2014, a fost implementat Proiectul HURO/1101/119/1.3.1. PRO­PLANTS, proiect derulat de Universitatea noastră, prin Grădina Botanică, în parteneriat cu Universitatea Corvinus din Budapesta, prin Arboretum Szarvas.

în cadrul acestui proiect s-a înfiinţat Colecţia de seminţe, au fost dotate sălile Muzeului Botanic cu mobilier (vitrine verticale, vitrine orizontale şi etajere), iar sălile Herbarului cu dulapuri metalice speciale destinate păstrării colilor de herbar şi nu în ultimul rând au fost dotate cele două laboratoare. De remarcat este faptul că în anul 2014 a fost renovată clădirea principală a Muzeului din fondurile proprii ale Universităţii, astfel încât dotările din proiect să beneficieze de spaţii corespunzătoare.

 

Piesele şi colecţiile principale din Muzeul Botanic sunt:

– Colecţia de Myxomicete

– Colecţia de conuri de răşinoase

– Tulpini şi ramuri în secţiuni

– Fragmente de rădăcini şi tulpini de diferite forme – Secţiuni transversale – tulpini diverse specii – Secţiuni în ramuri cu desene în culori -Tulpini deformate – Ramuri torsionate – Atacuri de insecte şi agenţi fitopatogeni pe tulpini, frunze, fructe şi seminţe

– Colecţie ramuri cu spini

– Obiecte de artizanat cu tematică botanică – Colecţie de porţelanuri şi sticlărie cu tematică botanică

– Tablouri cu diferite plante

– Cărţi şi cataloage de seminţe

Colecţia de Myxomicete cuprinde 110 eşantioane preparate în cutii şi este rodul unei munci de peste 40 de ani a prof. dr. Marcel Brândză.

Colecţia de conuri cuprinde 50 de eşantioane, de la conuri mici de Tsuga canadensis, Larix sp., la conuri mari, ca de exemplu cele de Pinus excelsa, Pinus radiata, Araucaria araucana, etc. Sunt expuse numeroase secţiuni transversale prin tulpini şi ramuri de la diferite specii lemnoase. La unele se observă foarte bine inelele anuale şi coloraţia diferită a albumului şi duramenului. în cadrul colecţiei de ramuri cu spini sunt bine reprezentate genurile: Rosa, Zanthoxylum, Gleditsia, Poncirus, Berberis, Crataegus, etc.

Muzeul este deschis publicului, se vizitează în prezenţa unui ghid şi vine să întregească tezaurul natural al grădinii botanice.