Herbarul grădinii cuprinde câteva mii de coli cu material botanic provenit cu preponderenţă din zonele floristice ale Aradului, Bihorului şi Banatului, dar şi din alte zone ale ţării. Amintim de asemenea că foarte multe dintre speciile ierborizate provin din flora lemnoasă şi ierboasă spontană şi cultivată a Grădinii Botanice.

O colecţie de plante mai deosebite şi prezente în flora Aradului este cea de plante halof ite răspândite în zona Socodor-Sânmartin.

Menţionăm cu satisfacţie că herbarul Grădinii Botanice Universitare Macea dispune şi de o colecţie de plante colectate şi determinate de către renumitul botanist SIMONKAI L, care a studiat şi botanizat speciile de plante din Câmpia Aradului şi care a lăsat opere de referinţă botanică pentru această zonă floristică a ţării noastre.

Materialul din herbar şi lucrările sale au constituit şi constituie un material de informare botanică preţios pentru botaniştii din această parte a ţării noastre. Herbarul lui SIMONKAI L, se înscrie ca unul dintre herbarele cele mai vechi din România, plantele fiind botanizateîn ultimele decenii ale secolului alXIX-lea.

în 25 septembrie 2015 s-a dezvelit o placă comemorativă în cinstea marelui botanist Lajos SIMONKAI (1851-1910), placă montată pe clădirea muzeului.

în anul 2007 s-a achiziţionat Herbarul I.D. GOGA, cea. 6000 de coli, herbar care cuprinde, rezultatul muncii de ierborizare a botanistului respectiv,în Banat, zona Bozovici.